کارگاه های آموزش کسب و کار الکترونیکی مهندس اشکان انوری- از این قسمت عوامل موثر کسب و کار الکترونیکی نام برده می شود و هرکدام به صورت مفصل شرح داده می شود

 

جهت مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید